Koulutuksessa vahvistetaan aikaisemman työkokemuksen myötä saatuja valmiuksia vastata turvalaitejärjestelmän käyttöönottotarkastajan tehtävistä niistä annetun ohjeistuksen mukaisesti, ja valmiuksia tehdä päätös turvalaitejärjestelmän liikennöitävyydestä (eli voiko radan luovuttaa liikenteelle).
Koulutuksessa perehdytään turvalaitteiden käyttöönottotarkastusmenettelyyn (tarkastusprosessi), tarkastusten suunnitteluun ja raportointiin sekä tarkastuksen vikojen ja puutteiden (poikkeamien)
hallintaan, käyttöönottotarkastajan vastuisiin sekä turvalaitteita ja niiden tarkastus- ja hyväksyntämenettelyjä koskeviin säädöksiin ja ohjeisiin.

Hinta:
4000e / hlö (alv 0%)

Koulutuksen kesto: 
40 oppituntia.

Ennakkovaatimukset: 
Ennakkovaatimuksissa korostuu rautatiealan työkokemus, ja sille on asetettu erikseen
sisältövaatimukset, joiden täyttyminen tulee osoittaa ennen koulutukseen osallistumista.
Työkokemustenvaatimusten täyttyminen osoitetaan CV-tiedoilla, joissa kuvataan sisältövaatimusten mukaiset tehtävät toimeksiannoittain (mm. tehtävän sisältö, ajallinen kesto
ja tehdyt työtunnit). Työkokemusvaatimusten täyttymisen tarkastaa muista pätevyyksistä poiketen Väyläviraston edustaja.

Työkokemusvaatimus:
Vähintään viiden (5) vuoden työkokemus pätevyyden mukaisen tehtävän toteutusta tukevista rautatiealan tehtävistä esimerkiksi turvalaitesuunnittelijan, -asiantuntijan, -asentajan tehtävät, turvalaitejärjestelmän suunnittelun, toteutuksen ja testauksen tehtävät tai turvalaitteiden käyttötehtävät (liikenteenohjaus).
Työtehtävien tulee sisältää tehtäviä, joiden myötä työkokemukselle asetetut sisältövaatimukset täyttyvät riittävällä tavalla.
TAI
– Vähintään kahden (2) vuoden työkokemus turvalaitejärjestelmien tarkastustehtävistä käyttöönottotarkastusryhmän jäsenenä. Työtehtävien tulee sisältää tarkastustehtäviä ainakin FAT-, SIT-, SAT- ja suunnitelmien tarkastus/analysointivaiheesta. Työtehtävien tulee sisältää tehtäviä, joiden myötä työkokemukselle asetetut sisältövaatimukset täyttyvät riittävällä tavalla.

Sisältövaatimukset työkokemukselle:
Väyläviraston ohjeita 21/2022

Voimassaolo: 
Pätevyys voimassa yhden (1) vuoden myöntämispäivästä. 

Pätevyyden ylläpito: 
Käyttöönottotarkastajapätevyyden ylläpitämiseksi henkilön tulee
toimia pätevyyttä vaativissa töissä vuosittain. Lisäksi henkilön on osallistuttava vuosittain
8 oppitunnin kestoiseen kertauskoulutukseen, viimeistään pätevyyden päättymiseen
mennessä.

Koulutuksen järjestäjä:
Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa työyhteenliittymä KiscoTaitaja, jonka Väylävirasto on valinnut koulutuskumppaniksi toteuttamaan työpätevyyskoulutuksia 1.5.2021- 30.4.2026. Koulutus järjestetään Väyläviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK).

Koulutusten toimitus- ja maksuehdot:
Laskuttaja Väylävirasto.
Kurssi-ilmoittautuminen on aina sitova.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 7 arkivuorokautta ennen kurssin alkamista. Myöhemmin suoritetuista peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä peritään täysi hinta.