Käyttöönottotarkastajapätevyyden ylläpitäminen:

Kesto:
8 oppituntia

Alkamisaika:
klo 09:00

Hinta:
xxx / hlö (alv 0%)

Paikka:
Ratatekninen Oppimiskeskus (ROK)
Hallituskatu 19, 45100 Kouvola

Uusi käyttöönottotarkastajapätevyys:
Uusi pätevyys vastaa aikaisemman tarkastusohjeistuksen mukaista vastaavan turvalaitetarkastajan tehtävää. Jatkossa
käyttöönottotarkastajapätevyyttä edellytetään vain käyttöönottotarkastuksesta vastaavalta tarkastajalta, joka vastaa riittävän tarkastusryhmän määrittelystä tarkastuskohteen mukaisesti. Henkilölle, jolla on ollut aikaisemmin Väyläviraston tai työnantajan myöntämä turvalaitetarkastajan pätevyys, myönnetään käyttöönottotarkastajapätevyys seuraavien ehtojen täyttyessä:
- Henkilöllä on työkokemista vastaavan turvalaitetarkastajan tehtävistä. Työkokemus vastaavan tarkastajan tehtävistä osoitetaan CV-tiedoilla, joissa kuvataan vastaavan tarkastajan tehtävät toimeksiannoittain (tehtävän sisältö, ajallinen kesto ja tehdyt työtunnit).
- Henkilö on osallistunut Väyläviraston järjestämään turvalaitejärjestelmien tarkastusohjeen perehdytykseen. Jos henkilöllä on kokemusta turvalaitetarkastustehtävistä muussa kuin vastaavan turvalaitetarkastajan roolissa, käyttöönottotarkastajapätevyys myönnetään kaik-
kien pätevyyden myöntämisen ehtojen täyttyessä.

Muut ennakkovaatimukset:
- Tehtävään soveltuva tekninen tutkinto (vähintään alempi korkeakoulututkinto)
- Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)
- Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
- Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)
- Toiminnallisen turvallisuuden koulutus (laajuus vähintään 2 pv)
- Henkilö on todettu soveltuvaksi tehtäväkohtaisella soveltuvuusarvioinnilla
(Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset ks. luku 4.3).

Pätevyyden myöntämisen edellytykset:
-Osallistuminen kertauskoulutukseen ja hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe

Voimassaolo:
Pätevyys voimassa yhden (1) vuoden myöntämispäivästä

Pätevyyden ylläpito:
Käyttöönottotarkastajapätevyyden ylläpitämiseksi henkilön tulee toimia pätevyyttä vaativissa töissä vuosittain. Lisäksi henkilön on osallistuttava vuosittain 8 oppitunnin kestoiseen kertauskoulutukseen, viimeistään pätevyyden päättymiseen mennessä.

Koulutuksen järjestäjä:
Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa työyhteenliittymä KiscoTaitaja, jonka Väylävirasto on valinnut koulutuskumppaniksi toteuttamaan työpätevyyskoulutuksia 1.5.2021- 30.4.2026. Koulutus järjestetään Väyläviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK).


Koulutusten toimitus- ja maksuehdot:
Laskuttaja Väylävirasto.

Kurssi-ilmoittautuminen on aina sitova.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 7 arkivuorokautta ennen kurssin alkamista. Myöhemmin suoritetuista peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä peritään täysi hinta.