Ultraäänitarkastajapätevyys 


Koulutuksen kesto : 

15 päivää.


Hinta :

Osa 1 10 päivää 2350€ alv0%

Osa 2  5 päivää 1175€ alv0%


Koulutuksen tarkoitus :

Pystyy luotettavasti löytämään visuaalisesti ja ultraäänitarkastusmenetelmällä kiskon ja vaihteiden teräsosien pintaviat ja sisäiset viat sekä arvioimaan vikojen vakavuuden ja vikaluokan kansallisen ja UIC- luokituksen mukaisesti.

Peruskoulutus :

- Riippuen aikaisemmasta pätevyyskokonaisuudesta 10–15 päivää.

Jatkokoulutus :

- 5 päivää, aikaisintaan 6 kk käytännön UT työharjoittelun jälkeen.

Ennakkovaatimukset :

- Soveltuva toisen asteen tutkinto esim. kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto tai muu hyväksyttävä kokemus ja osaaminen.

- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)

- Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

- Standardin EN ISO 9712 vaatimusten mukaisesti todennettu lähinäkökyky.

Osaamisvaatimukset :

- Ymmärtää ultraäänitarkastuksessa vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat joko tukea

tai heikentää toiminnan onnistumista ja siten vaikuttaa esim. turvallisuuteen.

- Tuntee noudatettavat standardit ja niiden vaatimukset, mm SFS-EN ISO 5817

ja SFS EN 16729-1, 3 & 4.

- Tuntee UIC 70712 ja UIC 725 julkaisut.

 


HUOM!

Ilmoittaudu koulutukseen valitsemalla haluamasi ajankohta.

Tämän jälkeen kirjoitat tyhjään kenttään alla olevan kurssiavaimen minkä avulla vahvistat ilmoittautumisesi.

KURSSIAVAIN : kisco2022


HUOM!

Ilmoittaudu koulutukseen valitsemalla haluamasi ajankohta.

Tämän jälkeen kirjoitat tyhjään kenttään alla olevan kurssiavaimen minkä avulla vahvistat ilmoittautumisesi.

KURSSIAVAIN : kisco2022