Turvalaiteasentajapätevyyttä edellytetään henkilöltä, joka on sähköalan ammattihenkilö ja työskentelee turvalaitteiden kunnossapidon ja rakentamisen tehtävissä valtion rataverkolla.

Koulutuksen tiedot:

Väyläviraston turvalaiteasentajan peruskoulutuksen koulutusohjelma antaa valmiudet toimia käytössä olevien turvalaitteiden asennustöissä sekä turvalaitteisiin kohdistuvissa huolloissa ja viankorjauksissa.

Ennakkovaatimukset:

– Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

– Sähköisten turvalaitteiden osalta pätevyysvaatimuksissa noudatetaan voimassa olevaa sähköturvallisuuslakia ja sen alaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä muutoksineen.

– Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA)

– Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

– Sähkötyöturvallisuuskoulutus (SFS6002)

Pätevyyden myöntämisen edellytykset:

Intensiivijakso työharjoittelussa ja/tai moduulikoulutuksena

-Osa koulutusohjelmasta, 1-4 moduulia, voidaan suorittaa työnantajan ohjaamana (1 moduuli vastaa 20 työpäivää työharjoittelussa / kaikki moduulit 1-4 = 80 työpäivää)

-Vaihtoehtoisesti osa tai kaikki moduuleista 1-4 on mahdollista suorittaa ROKissa (1 moduuli ROKissa vastaa 1 päivää / kaikki moduulit 1-4 = 4 päivää)

-Pakolliset intensiivijakson lähikoulutusmoduulit 5-6 (1,5 päivää ROKissa)

-Junankulunvalvonnan (JKV) perusteet 

Paikka:

Ratatekninen Oppimiskeskus (ROK)
Hallituskatu 19, 45100 Kouvola

Kesto: 

Yhteensä 10 päivää (5+5 päivää). Koulutus muodostuu teoriaosuudesta ja harjoittelusta turvalaitehallissa. Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä ja teoriakoe teoriaosuuden lopuksi. Ensimmäinen päivä alkaa klo 09.00

Koulutuksen hinta: 

4000€ / henkilö (alv 0%)

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen käytännön järjestelyistä vastaa työyhteenliittymä KiscoTaitaja, jonka Väylävirasto on valinnut koulutuskumppaniksi toteuttamaan työpätevyyskoulutuksia 1.5.2021- 30.4.2026. Koulutus järjestetään Väyläviraston Ratateknisessä oppimiskeskuksessa (ROK).

Koulutusten toimitus- ja maksuehdot

Laskuttaja Väylävirasto.

Kurssi-ilmoittautuminen on aina sitova.
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 7 arkivuorokautta ennen kurssin alkamista. Myöhemmin suoritetuista peruutuksista tai peruuttamatta jättämisestä peritään täysi hinta.


HUOM!

Ilmoittaudu koulutukseen valitsemalla haluamasi ajankohta. 

Tämän jälkeen kirjoitat tyhjään kenttään alla olevan kurssiavaimen minkä avulla vahvistat ilmoittautumisesi.

KURSSIAVAIN : kisco2024

HUOM!

Ilmoittaudu koulutukseen valitsemalla haluamasi ajankohta. 

Tämän jälkeen kirjoitat tyhjään kenttään alla olevan kurssiavaimen minkä avulla vahvistat ilmoittautumisesi.

KURSSIAVAIN : kisco2024

HUOM!

Ilmoittaudu koulutukseen valitsemalla haluamasi ajankohta. 

Tämän jälkeen kirjoitat tyhjään kenttään alla olevan kurssiavaimen minkä avulla vahvistat ilmoittautumisesi.

KURSSIAVAIN : kisco2024

HUOM!

Ilmoittaudu koulutukseen valitsemalla haluamasi ajankohta. 

Tämän jälkeen kirjoitat tyhjään kenttään alla olevan kurssiavaimen minkä avulla vahvistat ilmoittautumisesi.

KURSSIAVAIN : kisco2024