Ratatyökoneenkuljettaja 

Hinta: 
2 päivää : 230€ / hlö (alv 0%)
(verkkokoulutus 8 oppituntia + maastopäivä 8 oppituntia, maastoon sopiva vaatetus mukaan)

Koulutuksen kesto:
- 16 oppituntia / klo 09.00 - 16.00  

Kohderyhmä:
Ratatyökoneen kuljettajapätevyys edellytetään kiskoilla kulkevan ei-liikennöivän ratatyökoneen kuljettajalta, joka tekee töitä rautatiealueella. Henkilö, jolla on lupakirja liikkuvan kaluston kuljettamiseen, ei tarvitse kyseistä pätevyyttä.

Sisältö:
Ymmärtää rautatiejärjestelmän sekä oman toiminnan turvallisuusvaikutukset ja ratatyökoneen tekniset vaatimukset työhön. Osaa työskennellä ratatyövastaavan ohjauksessa ja ymmärtää turvallisuusohjeistukset kuten ratatyöalueen merkityksen. Ymmärtää koulutuksen tuottaman pätevyyden merkityksen omassa työssään. Ymmärtää työturvallisuuden merkityksen.

Ennakkovaatimukset:
- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
- Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)
- Ennakkotehtävät

Voimassaolo: 
Pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä.