Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) 

Hinta
795€ / hlö (alv 0%)

Kesto: 
- YHT. 24 oppituntia
- Verkkokoulutus 16 oppituntia + käytännön päivä 8 oppituntia työympäristöön tutustuminen ns. maastopäivä (maastoon sopiva vaatetus) / klo 09.00 - 16.00  

Kohderyhmä: Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus on ennakkovaatimuksena kaikkiin Väyläviraston suunnattuihin pätevyyskoulutuksiin osallistuville. Koulutus sisältyy Liikenteenohjaus valtion rataverkolla -koulutusohjelmaan. 

Sisältö: Koulutusohjelma antaa siihen osallistuvalle perustietoa rautatiejärjestelmästä ja toimii yleistietoa antavana koulutuksena rautatiealalla toimiville. Koulutuksessa muodostuu kuva rautatieympäristössä edellytettävistä turvallisuusvaatimuksista ja turvallisuuskulttuurista.

Ennakkovaatimukset: Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).

Voimassaolo: Perusteet rautatiejärjestelmästä -peruskoulutus on voimassa toistaiseksi. Koulutus ei tuota pätevyyttä.