Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera) 

Hinta: 750€ /hlö

Kesto: 24h (teoria 16h + käytännön päivä 8h työympäristöön tutustuminen ns. maastopäivä)

Kohderyhmä: Koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus on ennakkovaatimuksena kaikkiin Liikenneviraston suunnattuihin pätevyyskoulutuksiin osallistuville. Koulutus sisältyy Liikenteenohjaus valtion rataverkolla -koulutusohjelmaan. 

Sisältö: Koulutusohjelma antaa siihen osallistuvalle perustietoa rautatiejärjestelmästä ja toimii yleistietoa antavana koulutuksena rautatiealalla toimiville. 

Ennakkovaatimukset: Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva).