Turvamiespätevyys (T-mies)

Hinta : 170€ / hlö (alv 0%)

Kesto : 8 oppituntia / lähikoulutus 4 oppituntia + maastokäynti 4 oppituntia (maastoon sopiva vaatetus) / klo 09.00 - 16.00

Kohderyhmä
: Turvamiespätevyys (T-mies) edellytetään henkilöltä, joka toimii turvamiehenä valtion rataverkolla sekä RATSU:n laitteiston käytöstä vastaavalta henkilöltä. Turvamiehenä toimitaan turvamiestoiminnan mukaisissa tehtävissä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, liikenteenohjaajana tasoristeyksessä sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä.

Sisältö: Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään turvamiestoiminnan eri muodot, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan merkitys turvallisuuden varmistamisessa.

Ennakkovaatimukset:
- Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
- Vähintään kolmen (3) kuukauden kokemus maastossa tehdystä radan rakentamisen ja/tai kunnossapidon töistä
- Opiskelija on todettu soveltuvaksi tehtäväkohtaisella soveltuvuusarvioinnilla (kts. luku 4.3) Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja patevyysvaatimukset

Voimassaolo
: Turvamiespätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä.