Turvamiespätevyys (T-mies)

Hinta : 170€ / hlö

Kesto : 8h

Kohderyhmä: Turvamiespätevyys vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat turvamiehenä valtion rataverkolla. Turvamiehenä toimitaan turvamiestoimintamenettelyn mukaisissa tehtävissä, työkoneella tehtävän työn turvaamisessa, tieliikenteen ohjaajana tasoristeyksessä sekä muissa erikseen määritellyissä tehtävissä.

Sisältö: Koulutus antaa valmiudet toimia turvamiehenä. Koulutuksen aikana käsitellään turvamiestoiminnan eri muodot, vastuut ja toimintamallit sekä turvamiestoiminnan merkitys turvallisuuden varmistamisessa.