Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) 

Hinta: 145€ / hlö (alv 0%)

Kesto: 8 oppituntia / verkkokoulutus / klo 09.00 - 16.00   

Kohderyhmä: Koulutus vaaditaan henkilöiltä, jotka liikkuvat ja työskentelevät valtion rataverkolla rautatiealueella ja sen läheisyydessä Väyläviraston tilaamissa radanpidon töissä.  

Sisältö: Opiskelijoille selvitetään työ- ja liikenneturvallisuuden merkitykset rautatieympäristössä, sekä eroavuudet muista liikenneympäristöistä ja tekniset toteutukset turvallisuuden varmistamiseksi. Koulutuksessa esitellään rautatieympäristön turvallisuuskulttuurin merkitys ja tärkeys rautatieympäristön toiminnan perustana. 

Ennakkovaatimukset: Koulutukseen osallistumiseen ei ole ennakkovaatimuksia. 
Väylävirasto edellyttää ratatöissä tai rautatiealueella tehtävissä muissa töissä toimivilta Työturvallisuuskorttikoulutusta tai vastaavaa.

Voimassaolo: Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta myöntämispäivästä. Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) voimassaolo säilyy turvamiespätevyyden ja ratatyövastaavan pätevyyden voimassaoloajan.